20.07.2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 07.07.2017

Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy Delta” realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 07.07.2017  ( Zapytanie ofertowe nr 4 - Zakup plotera bramowego CNC ) został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma   POLCOM   Przemysław Kimla ul. Bałtycka 30 , Częstochowa.