22.03.2018 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 05.03.2018 Delta – „Zakup Wieloosiowego centrum CNC do profili”

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

„Wdrożenie innowacji przełomowych, kierunkiem budowania trwalej wartości firmy na rynku globalnym”


Informujemy, że konkurs ofert  z dnia 05.03.2018 - „Zakup wieloosiowego centrum CNC” z 3.2 RPO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został nierozstrzygnięty gdyż żaden z oferentów nie spełnił wymogów formalnych zawartych w konkursie ofert. 


Konkurs ofert zostanie ogłoszony ponownie w dniu 23.03.2018.