09.02.2016 - Zapytanie ofertowe Delta nr 2 - z 3.2 RPO

Zapytanie ofertowe   Delta nr 2 -  z   3.2  RPO    dnia  09.02.2016   w    

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 

na lata  2014-2020  z dnia  09.02.2016

 

          Działanie 3.2  Innowacje w   MŚP realizowane w ramach projektu :

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów , wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania :

                         Zapytanie ofertowe   Delta  nr 2

                         Formularz  ofertowy  Delta  nr 2