07.07. 2017 - Zapytanie ofertowe Delta nr 4 - z 3.2 RPO

 Zapytanie ofertowe   Delta nr 4 -  z   3.2  RPO    dnia  07.07.2017   w    

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 

na lata  2014-2020  z dnia  07.07.2017

 

          Działanie 3.2  Innowacje w   MŚP realizowane w ramach projektu :

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów , wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania :

                       Zapytanie ofertowe Delta nr 4 

                       Formularz ofertowy Delta nr 4