24.10.2017 - Zapytanie ofertowe Delta nr 5 - z 3.2 RPO

Zapytanie ofertowe   Delta nr 5 -  z   3.2  RPO    dnia  24.10.2017   w    

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 

na lata  2014-2020 .

 

          Działanie 3.2  Innowacje w   MŚP realizowane w ramach projektu :

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów , wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania :

                         Zapytanie ofertowe Delta nr 5

                         Formularz ofertowy Delta nr 5