04.02.2014

„Rozwój przedsiębiorstwa DELTA Zbigniew Różycki poprzez eksport”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIG 6.1/2013


W związku z realizacją projektu:
„Rozwój przedsiębiorstwa DELTA Zbigniew Różycki poprzez eksport” w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu”.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy kompleksowo realizującego usługi w ramach w/w projektu.

 

Zapytanie ofertowe - przetarg zakończony w dniu 14.02.2014 o godz. 16:00