28.02.2014

„Rozwój przedsiębiorstwa DELTA Zbigniew Różycki poprzez eksport”

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 04.02.2014 na wyłonienie wykonawcy kompleksowej obsługi w realizacji w/w projektu wygrała firma TIOCO T.Józsa z Krakowa.