23.04.2020

Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych naszych klientów indywidualnych

Drogi Kliencie/Klientko,

 

Informujemy, że w wyniku ataku hakerskiego, doszło do naruszenia Twoich danych osobowych poprzez nieuprawniony dostęp do danych osobowych naszych klientów (zaszyfrowania danych). Przeprowadzone przez nas czynności wyjaśniające wskazują, że najbardziej prawdopodobnym powodem ataku była chęć uzyskania przez sprawcę wyłącznie pieniężnego okupu, w zamian za odszyfrowanie danych. Po odszyfrowaniu danych nie odnotowaliśmy dotychczas innych skutków tego naruszenia. Realizując jednak prawnie ciążący na nas obowiązek informacyjny, informujemy Cię o tym zdarzeniu.

 

Do zakresu danych osobowych, które były przedmiotem ataku należą takie informacje jak (w przypadku klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą): imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, e-mail, numer telefonu, dane dotyczące złożonych zamówień. W przypadku klientów indywidualnych, do zakresu danych osobowych, których dotyczy naruszenie należą takie informacje jak: imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, dane dotyczące złożonych zamówień.

 

Dostęp ten został wykryty. O powyższym już poinformowaliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz organy ścigania (Policja).

 

W trybie natychmiastowym wdrożyliśmy też nowe procedury i środki bezpieczeństwa informatycznego naszej firmy, które mają zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych w przyszłości. Wdrożyliśmy m.in. nowe środowisko informatyczne naszej firmy oraz ponownie poinformowaliśmy naszych pracowników o konieczności zastosowania najwyższych środków bezpieczeństwa przy przetwarzania danych osobowych. Pełen opis zastosowanych zabezpieczeń nie jest możliwy, gdyż poufność w tym zakresie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Dane osobowe, których dotyczy naruszenie mogą zostać wykorzystane w takich celach jak próba wyłudzenia innych Twoich danych, lub próba zawarcia z Tobą umowy (na przykład sprzedaży przez Internet) przy użyciu tych danych, wykonania ataku hakerskiego poprzez przesłanie powiadomienia na e-mail bądź numer telefonu. Istnieje także szansa, że otrzymasz informację handlową, marketingową, na którą nie wyraziłeś/aś zgody. Nie odpowiadaj na e-maile i smsy, których pochodzenia nie jesteś pewien/pewna i nie otwieraj zamieszczonych w nich linków. Może to spowodować zainfekowanie Twojego sprzętu.

 

Jeżeli otrzymasz informację o próbie wykorzystania Twoich danych osobowych w celu niezgodnym z prawem, prosimy o kontakt w celu udzielenia Ci niezbędnej informacji i pomocy w zaradzeniu skutków tego naruszenia.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

(32) 256-55-36, lub e-mailowy: [email protected]