18.12.2018

Innowacje w MŚP

Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020  Śląskie

 

Informujemy, że w dniu 11.12.2018 firma Delta Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0131/18-00 z Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacji przełomowych, kierunkiem budowania trwałej wartości firmy na rynku globalnym ”


Wartość projektu: 6.161.725,00 zł

Kwota maksymalnego dofinansowania: 2.282.500,00 zł