01.09.2010

Okapnik

Z dniem 01.09.2010. wprowadzamy do oferty w wyposażeniu dodatkowym "OKAPNIK" do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz budynku, który jest w kolorze skrzydła. Zapobiega on wlewaniu się wody do wewnątrz pomieszczenia. "OKAPNIK" spełni swoją rolę wyłącznie przy zastosowaniu progów ze spadem, czyli z progiem ALUMINIOWYM lub PCV. Próg dębowy nie odprowadzi całości wody spływającej po "OKAPNIKU". Element ten montowany jest do skrzydła za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, doklejonej już do jego powierzchni. Dodatkowo zaleca się wypełnić silikonem bezbarwnym szczelinę pomiędzy "OKAPNIKIEM" a skrzydłem , aby nie uległ on odklejeniu w miesiącach zimowych.