08.11.2021

Prezydent RP odwiedza stoiska laureatów „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP” podczas Kongresu 590 w Rzeszowie