25.02.2016

Rozstrzygnięcie konkursów ofert z dnia 9.02.2016

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy Delta” realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 09.02.2016 został rozstrzygnięty, a najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami wyboru złożyły następujące firmy:

1)  Na „Wieloosiowe Centrum CNC” - firma TEKNIKA  SA.

2)  Na „Ploter strunowy” - firma MEGAPLOT

3)  Na „Agregat do nakładania kleju” – firma APM-TECH