„Rozwój działalności przedsiębiorstwa Delta poprzez internacjonalizację“ Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
„Rozwój działalności przedsiębiorstwa Delta poprzez internacjonalizację“

Informujemy, że przedsiębiorstwo Delta realizuje projekt pt. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa Delta poprzez internacjonalizację“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Numer umowy: POIR.03.03.03-24-0003/19
Beneficjent: Delta Zbigniew Różycki
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 722 400,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 416 102,40 PLN.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Delta  w ramach programu promocji branży budowa i wykańczania budowli.
Planowane efekty:

1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat;
2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych;
3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy.