,,Wdrożenie innowacji produktowych i organizacyjnych szansą na wzrost konkurencyjności, dywersyfikację przychodów oraz wzrost wartości firmy“ Poddziałanie 3.2. Innowacje w MŚP
,,Wdrożenie innowacji produktowych i organizacyjnych szansą na wzrost konkurencyjności,
dywersyfikację przychodów oraz wzrost wartości firmy“


Przedsiębiorstwo Delta Zbigniew Różycki w okresie od 2020-05-13 - 2020-12-31. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacji produktowych i organizacyjnych szansą na wzrost konkurencyjności, dywersyfikację przychodów, oraz wzrost wartości firmy“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2. Innowacje w MŚP

 

Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-03AH/20-00
Beneficjent: Delta Zbigniew Różycki
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 625 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 320 000,00 PLN.

 

Cel projektu: Celem projektu inwestycyjnego jest poszerzenie oferty firmy Delta o innowacyjne rozwiązania i produkty (1 grupa produktowa) stanowiące wynik prac badawczo rozwojowych, o unikalnych parametrach funkcjonalno-użytkowych będących przedmiotem ochrony patentowej.

 

Planowane efekty:  Projekt zakłada zakup regałów automatycznych do profili aluminiowych wykorzystywanych w produkcji ościeżnic, drzwi.
Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych oraz zasadniczo ulepszonych produktów w postaci drzwi, które przyniosą potencjalnym odbiorcom szereg korzyści funkcjonalnych i użytkowych.