„Dotacje na innowacje”- Inwestujemy w waszą przyszłość" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

27.02.2014Dotacje na innowacje- Inwestujemy w waszą przyszłość"

Informujemy, iż w dniu 27.02.2014r. firma DELTA Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-POIG.06.01.00-24-114/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą: 

„Rozwój przedsiębiorstwa DELTA Zbigniew Różyczki poprzez eksport "

Wartość projektu: 543 742,00 zł
Kwota maksymalnego dofinansowania: 408 462,00 zł