„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie. „Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”
27.06.2017


„Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020  Śląskie

Informujemy, że w dniu 27.06.2017r. firma Delta Zbigniew Różycki podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00G5/16-00 Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

Wartość projektu : 5.293.920,00

Kwota maksymalnego dofinansowania : 1.817.650,00