06.11.2017 - Informacja o konkursach ofert z dnia 24.10.2017

Informujemy, że z uwagi na konieczność wnikliwej analizy otrzymanych ofert,

rozstrzygnięcie konkursów ofert z dnia 24.10.2017 zostanie ogłoszone w dniu

14.11.2017 o godz. 16:00.