14.11.2017 - Informacja o konkursach ofert z dnia 24.10.2017

Informujemy, że z uwagi na pilne wyjazdy służbowe, rozstrzygnięcia konkursów ofert

z dnia 24.10.2017 zostaną ogłoszone w dniu 17.11.2017 o godz. 17.00.