25.02.2016 - Rozstrzygnięcie konkursów ofert z dnia 09.02.2016

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy Delta” realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 09.02.2016 został rozstrzygnięty, a najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami wyboru złożyły następujące firmy:

1) Zapytanie ofertowe Delta na „Wieloosiowe Centrum CNC” - firma TEKNIKA S.A.

2) Zapytanie ofertowe Delta na „Ploter strunowy” - firma MEGAPLOT

3) Zapytanie ofertowe Delta na „Agregat do nakładania kleju” - firma APM-TECH

4) Zapytanie ofertowe Delta na „Ploter bramowy CNC” - firma TEKNIKA S.A.