20.07.2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 07.07.2017 - „Zakup centrum CNC do paneli drzwiowych”

Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy Delta” realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert z dnia 07.07.2017 (Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC, ploter bramowy do paneli drzwiowych”) został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma POLCOM Przemysław Kimla ul. Bałtycka 30, Częstochowa.