17.11.2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 24.10.2017 - „Zakup prasy krawędziowej” oraz „Zakup skanerów kodów kreskowych – sztuk 7”

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy” realizowany  w ramach działania  3.2  „Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020 Śląskie."

 

Informujemy, że konkursy ofert Delta - „Zakup prasy krawędziowej” oraz „Zakup skanerów kodów kreskowych –
sztuk 7”, 
z dnia 24.10.2017 zostały rozstrzygnięte, a najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami wyboru złożyły następujące firmy:

 

1) Zapytanie ofertowe Delta na „Zakup prasy krawędziowej” – firma Trumpf Polska Sp.z o.o. Sp. k.

2) Zapytanie ofertowe Delta na „Zakup skanerów kodów kreskowych – sztuk 7”– firma Gama System Polska Sp. z o.o.