25.04.2018 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 10.04.2018 - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych”

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy” realizowany w ramach działania „Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert  z dnia 10.04.2018 - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych” z  3.2 RPO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma MR SYSTEM M. Browarska R. Cieślik s.c. z  Siemianowic Śląskich.