25.04.2018 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 10.04.2018 - „Zakup skanerów kodów kreskowych – sztuk 7”

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy” realizowany w ramach działania „Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020 Śląskie.

 

Informujemy, że konkurs ofert  z dnia 10.04.2018 - „Zakup skanerów kodów kreskowych – sztuk 7 ” z 3.2 RPO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma ASPEKT Sp. z o.o. z Oświęcimia.