28.11.2017 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 24.10.2017 - „Zakup wykrawarki laserowej”

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy” realizowany  w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020 Śląskie."


Informujemy, że konkurs ofert Delta z dnia 24.10.2017 („Zakup wykrawarki laserowej – sztuk 1”) został rozstrzygnięty, a najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru złożyła firma - POLCOM Przemysław Kimla ul. Bałtycka 30, Częstochowa.