09.02.2016 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC do paneli drzwiowych”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC do paneli drzwiowych”- z 3.2 RPO  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 09.02.2016

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

                      Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC do paneli drzwiowych”

                      Formularz ofertowy Delta - „Zakup centrum CNC do paneli drzwiowych”