07.07.2017 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC, ploter bramowy do paneli drzwiowych”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC, ploter bramowy do paneli drzwiowych” - z 3.2 RPO  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2017.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

                       Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup centrum CNC, ploter bramowy do paneli drzwiowych”

                       Formularz ofertowy Delta - „Zakup centrum CNC, ploter bramowy do paneli drzwiowych”