09.02.2016 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup plotera strunowego”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup plotera strunowego ” - z 3.2 RPO  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 09.02.2016.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

                 Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup plotera strunowego”

                 Formularz ofertowy Delta - „Zakup plotera strunowego”