10.04.2018 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych” - z 3.2  RPO   

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2018.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”


 

                                      Pliki do pobrania:

                         Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych”

                         Formularz ofertowy Delta - „Zakup serwera z automatyczną kopią danych”