10.04.2018 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup skanerów kodów kreskowych - sztuk 7”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup skanerów kodów kreskowych - sztuk 7” - z 3.2  RPO   

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2018.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 


                                      Pliki do pobrania:

                         Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup skanerów kodów kreskowych - sztuk 7”

                         Formularz ofertowy Delta - „Zakup skanerów kodów kreskowych - sztuk 7”