04.12.2017 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup stanowiska do badania cykli drzwi i zamków”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup stanowiska do badania cykli drzwi i zamków” - z 3.2 RPO    

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 04.12.2017.

 

          Działanie 3.2  Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

           Zapytanie ofertowe Delta - stanowisko do badania cykli drzwi i zamków.docx

           Formularz ofertowy Delta - stanowisko do badania cykli drzwi i zamków.docx