09.02.2016 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wieloosiowego centrum CNC do profili”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wieloosiowego centrum CNC” z 3.2 RPO w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 09.02.2016.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

                    Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wieloosiowego centrum CNC do profili”

                    Formularz ofertowy Delta - „Zakup wieloosiowego centrum CNC do profili”