24.10.2017 - Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wykrawarki laserowej”

Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wykrawarki laserowej” - z 3.2 RPO    

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2017.

 

          Działanie 3.2 Innowacje w MŚP realizowane w ramach projektu:

 

„Wdrożenie innowacji produktowych szansą na dywersyfikację przychodów, wspomagająca wzrost wartości firmy”

 

                                      Pliki do pobrania:

                         Zapytanie ofertowe Delta - „Zakup wykrawarki laserowej”

                         Formularz ofertowy Delta - „Zakup wykrawarki laserowej”